انتشارات پیشوک

حضور داریوش جعفری در شبکه‌ی بین‌المللی جام جمِ – برنامه‌ی «برگ زرین»

1 آبان 1402

حضور داریوش جعفری در شبکه‌ی بین‌المللی جام جمِ – برنامه‌ی «برگ زرین»

داریوش جعفری در این برنامه از کتاب، کتاب‌خوانی و تأثیر شگرف کتاب در زندگی آدمی می‌گوید.
او برخی از کتاب‌هایش را معرفی کرده و به برخی از موفقیت‌هایش هم اشاره می‌کند.

 

لینک کلیپ:

https://telewebion.com/episode/0x8837751


نظر دهید

ذخیره‌ی اطلاعات