انتشارات پیشوک

خبرگزاری کتاب؛ داریوش جعفری: مهم‌ترین کالایی که می‌تواند کودکان ما را رشد دهد کتاب است

7 شهریور 1402

انتشار مصاحبه‌پیشوک در خبرگزاری کتاب؛ داریوش جعفری: مهم‌ترین کالایی که می‌تواند کودکان ما را رشد دهد کتاب است

لطفا برای دیدن این مصاحبه روی لینک زیر کلیک کنید؛

https://www.ibna.ir/fa/shortint/340891/%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8


نظر دهید

ذخیره‌ی اطلاعات