انتشارات پیشوک

کتاب‌های «مردم‌شناسی»

قیمت: تومان

جلد کتاب 88- کیکله رو آب برد/ دنیا رو خواب برد- چاپ سوم

قیمت: تومان

جلد کتاب 70- دعوت شدگان (دلنوشته‌های مومن عبدی پور از شهدای هشت سال دفاع مقدس)

67- ابلق

صبا قبادی مقدم

قیمت: تومان

جلد کتاب 67- ابلق

قیمت: تومان

جلد کتاب 66- دلتای دلتنگی(دلنوشته‌های ادبی)

قیمت: تومان

جلد کتاب 57- یال،زاوارون و چله‌یار (آل، زائو و نوزاد چهل‌روزه‌اش)

قیمت: تومان

جلد کتاب 32- «حْواردَنی»‌هــای محلی لرستان جلد نخست: گروه نان‌ها و غلات

31- نارینه

کرم دوستی

قیمت: تومان

جلد کتاب 31- نارینه

قیمت: تومان

جلد کتاب 30- قصه‌ی لکی-فارسی سُرماوْنک(سرمه‌دان)

27- زِمسون

حشمت‌علی آزادبخت

قیمت: تومان

جلد کتاب 27- زِمسون

3- گارووا

حشمت‌علی آزادبخت

قیمت: تومان

جلد کتاب 3- گارووا