انتشارات پیشوک

کتاب‌های «فرهنگ عامه»

قیمت: تومان

جلد کتاب 124-قصه‌ی لکی-فارسی سُرماوْنک(سرمه‌دان) / چاپ دوم

123- گارووا / چاپ دوم

حشمت‌علی آزادبخت

قیمت: تومان

جلد کتاب 123- گارووا / چاپ دوم

122- زِمسون / چاپ دوم

حشمت‌علی آزادبخت

قیمت: تومان

جلد کتاب 122- زِمسون / چاپ دوم

قیمت: تومان

جلد کتاب 121-یال،زاوارون و چله‌یار (آل، زائو و نوزاد چهل‌روزه‌اش) / چاپ دوم

قیمت: تومان

جلد کتاب 116- لک و لکستان / از نگاه مستشرقان قرن هفده تا نیمه‌ی قرن بیست میلادی

قیمت: تومان

جلد کتاب 111- اولین لکیونه – دار جنگه

قیمت: تومان

جلد کتاب 88- کیکله رو آب برد/ دنیا رو خواب برد- چاپ سوم

قیمت: تومان

جلد کتاب 71- یاد سرداران (دیوان لکی معمار چراغعلی بهرامی)

قیمت: تومان

جلد کتاب 66- دلتای دلتنگی(دلنوشته‌های ادبی)

قیمت: تومان

جلد کتاب 59- آن پنجاه و هفت دلاور طرهانی(کوهدشت)

قیمت: تومان

جلد کتاب 57- یال،زاوارون و چله‌یار (آل، زائو و نوزاد چهل‌روزه‌اش)

50- دارئِن

یاسر کرمی(بَرزین)

قیمت: تومان

جلد کتاب 50- دارئِن