انتشارات پیشوک

کتاب‌های «فرهنگ جهاد و شهادت»

قیمت: تومان

جلد کتاب 70- دعوت شدگان (دلنوشته‌های مومن عبدی پور از شهدای هشت سال دفاع مقدس)

قیمت: تومان

جلد کتاب 59- آن پنجاه و هفت دلاور طرهانی(کوهدشت)

52- جبهه‌بازی

خسرو رحیمی

قیمت: تومان

جلد کتاب 52- جبهه‌بازی

37- سروهای سربلند

اعضای کارگروه کتاب یادواره شهدای دانشجو معلم دانشگاه فرهنگیان لرستان

قیمت: تومان

جلد کتاب 37- سروهای سربلند