انتشارات پیشوک

کتاب‌های «داستان لکی»

قیمت: تومان

جلد کتاب 30- قصه‌ی لکی-فارسی سُرماوْنک(سرمه‌دان)