انتشارات پیشوک

کتاب‌های «جامعه‌شناسی»

قیمت: تومان

جلد کتاب 70- دعوت شدگان (دلنوشته‌های مومن عبدی پور از شهدای هشت سال دفاع مقدس)

67- ابلق

صبا قبادی مقدم

قیمت: تومان

جلد کتاب 67- ابلق

قیمت: تومان

جلد کتاب 66- دلتای دلتنگی(دلنوشته‌های ادبی)

29- حزب گرسنگان جنسی

بهروز پیری‌گله‌دار

قیمت: تومان

جلد کتاب 29- حزب گرسنگان جنسی

27- زِمسون

حشمت‌علی آزادبخت

قیمت: تومان

جلد کتاب 27- زِمسون

قیمت: تومان

جلد کتاب 26- گاهشمار اقلیمی- زراعی زاگرس میانی «محاسبه، تعیین و تحلیل علمی مبدأ گاهشمار لکی»