انتشارات پیشوک

کتاب‌های «ادبیات لکی»

قیمت: تومان

جلد کتاب 124-قصه‌ی لکی-فارسی سُرماوْنک(سرمه‌دان) / چاپ دوم

قیمت: تومان

جلد کتاب 120- نارینه / چاپ دوم

115- بوسون عمر

حسین آزادبخت

قیمت: تومان

جلد کتاب 115- بوسون عمر

قیمت: تومان

جلد کتاب 111- اولین لکیونه – دار جنگه